Har du kapital över i bolaget så kan du genom investeringar i aktier och fonder låta kapitalet växa. Ditt kapital jobbar för dig och skapar nya pengar. Som företagare har du en god möjlighet att investera i aktier och fonder.

För att kunna investera bolagets kapital behöver det dock vara ett aktiebolag eller handelsbolag. 

Fördelaktigt att investera bolagets pengar

Bolagsskatten i Sverige är 22%, vilket innebär att kapitalet växer snabbare om företaget investerar än om du tar ut pengarna som lön. Har ditt företag likvida medel som inte behövs så är det vanligt att man har de på ett företagskonto med 0% ränta. Där gör de ingen nytta då du inte tjänar några pengar alls på det.

Det är inte heller något problem att äga finansiella instrument som aktier och fonder i ett aktiebolag. Detta då ett aktiebolag räknas som en juridisk person och därför tillåts äga finansiella instrument.

Bolag kan också i vissa fall ha mer fördelaktiga skatteregler för kapitalvinster än privatpersoner. Ifall du har en enskild firma är det bästa du kan göra att ta ut pengarna som lön och investera privat vid sidan av.

Hur fungerar det?

Du kan som aktiebolag öppna ett Aktie- fonddepå konto (AF) eller en Kapitalförsäkring (KF) hos en bank. När kontot är skapat ser det mer eller mindre ut som ett konto för en privatperson så om du investerar privat, lär du känna igen dig.

Det smidigaste är att använda ett KF konto då du slipper bokföra enskilda transaktioner. Det är också en schablonskatt på KF vilket innebär att det många gånger är mer skattemässigt fördelaktigt än en AF. Med en AF kan du däremot kvitta kapitalvinsterna mot kostnader i bolaget. Kapitalförluster kan däremot enbart kvittas mot kapitalvinster.

För att ett bolag ska kunna invester i aktier och fonder krävs en LEI-kod. Att fylla i en sådan ansökan tar bara någon minut och vanligtvis har man koden inom 4 timmar. En sådan ansökan kostar någon tusenlapp och kan göras här. Bolaget behöver också skrivit in i bolagsordningen att värdepappershandel tillåts.

Är du ny inom aktier så rekommenderar jag att läsa nybörjarguiden.

Vad ska man då investera bolagets pengar i?

Det beror på väldigt många olika parametrar. Hur lång sparhorisont har du och hur mycket risk är du beredd att ta? Det är två väldigt viktiga frågor. Har du en lång sparhorisont innebär det att du kan ha lite mer risk i din portfölj då börsen stigit över tid.

En lång sparhorisont (mer än 5 år) öppnar upp för exponering mot aktiemarknaden. Ska pengarna vara investerade i 5-6 år så kanske inte hela portföljen ska innehålla aktier eller aktiefonder. Då kanske man ska placera i blandfonder eller ha en liten del av portföljen i räntefonder. De har generellt sett mindre risk men också lägre avkastning.

Ska du investera i aktier och vet att du inte behöver pengarna under lång tid så gäller samma principer för företag som för privatpersoner. Det är bra att sprida ut risken och diversifiera portföljen. Går ett bolag dåligt så påverkar det inte portföljen jättemycket om du har flera bolag i din portfölj.

Diversifiera portföljen genom att ha 10-15 bolag i den. Bolagen bör också vara spridda mellan ungefär 5 branscher och gärna ha några utländska aktier i portföljen också. Då har du en väl diversifierad portfölj, där ett företag inte påverkar portföljen jättemycket ifall de går i konkurs. Mer om hur man bör tänka kring byggandet av sin aktieportfölj går att läsa här.

Vill du inte investera i aktier så är fonder en bra investering. Har du lång sparhorisont så är aktiefonder att föredra, då får du exponering mot aktiemarknaden. Genom att placera i aktiefonder tar du rygg på duktiga förvaltare och betalar en liten avgift för det.

Det viktigaste är dock att bara investera pengar som man inte behöver och som man har råd att förlora. Det är också väldigt viktigt att spara under lång tid då börsen kan svänga en hel del.

Skrivet av, Oliver som driver digital-inkomst.se